• Budova školy
  naše škola se nachází ve zrekonstruované budově
  v centru Přelouče již od roku 1949
 • Zkušebna dechového orchestru a kapely Buď fit
  je zároveň nahrávacím studiem
  postavena v roce 2014 díky financování z EU a spolupráci s městem Přelouč
 • Mažoretky ZUŠ Přelouč
  vedené Jarmilou Pavlíčkovou
  reprezentují školu i město na nejrůznějších akcích
 • Pěvecký sbor Ohniváček
  vedený Veronikou Pokornou
  vítěz řady mezinárodních soutěžních festivalů pěveckých sborů
 • Taneční obor
  vedený Petrou Mori a Soňou Paskerovou
  rozvíjí pohybové nadání a chuť dětí k tanci a pohybu
 • Hudební obor
  ZUŠ Přelouč nabízí vzdělávání v hudebním oboru
  vyučujeme hru na klávesové, dechové, smyčccové, strunné, bicí nástroje a zpěv
 • Dechový orchestr ZUŠ Přelouč
  vedený Michalem Chmelařem
  laureát mnoha mezinárodních soutěží

Národní dechový orchestr na Talichově Berouně

Již potřetí za sebou byl Národní dechový orchestr pozván na festival Talichův Beroun. Jelikož je rok 2024 Rokem české hudby, byl i program koncertu této příležitosti přizpůsoben. Složen byl ze skladeb Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Bohuslava Martinů a Leoše Janáčka. Jedinou výjimkou byl klarinetový koncert anglického skladatele Philipa Sparka. Sólového partu se s bravurou zhostila přední česká klarinetistka Ludmila Peterková. Orchestr dirigoval jeho šéfdirigent Václav Blahunek, další vynikající sólistkou byla zpěvačka Eliška Tomeňuková, učitelka naší školy. V jejím podání zazněly árie z oper Rusalka a Prodaná nevěsta a Hubička. Orchestr i sólistky byli odměněni dlouhým potleskem.

  Nadcházející události