• Budova školy
  naše škola se nachází ve zrekonstruované budově
  v centru Přelouče již od roku 1949
 • Zkušebna dechového orchestru a kapely Buď fit
  je zároveň nahrávacím studiem
  postavena v roce 2014 díky financování z EU a spolupráci s městem Přelouč
 • Mažoretky ZUŠ Přelouč
  vedené Jarmilou Pavlíčkovou
  reprezentují školu i město na nejrůznějších akcích
 • Pěvecký sbor Ohniváček
  vedený Veronikou Pokornou
  vítěz řady mezinárodních soutěžních festivalů pěveckých sborů
 • Taneční obor
  vedený Petrou Mori a Soňou Paskerovou
  rozvíjí pohybové nadání a chuť dětí k tanci a pohybu
 • Hudební obor
  ZUŠ Přelouč nabízí vzdělávání v hudebním oboru
  vyučujeme hru na klávesové, dechové, smyčccové, strunné, bicí nástroje a zpěv
 • Dechový orchestr ZUŠ Přelouč
  vedený Michalem Chmelařem
  laureát mnoha mezinárodních soutěží

Historie školy

V roce 1949 byl v Přelouči založen Městský hudební ústav, jehož 1. ředitelem byl Josef Vávra. Školu navštěvovalo 32 žáků v oborech hra na klavír a hra na housle. V roce 1950 rozšířila škola – už pod názvem Hudební škola – vyučované obory o hru na dechové a lidové nástroje. V roce 1952 bylo otevřeno odloučené pracoviště tanečního oboru v Telčicích. Od roku 1954 vede školu Josef Diviš a škola nese název Základní hudební škola. V roce 1961 je založen žákovský dechový orchestr, v roce 1964 akordeonový soubor. V roce 1967 je v Lidové škole umění otevřen výtvarný obor. V roce 1972, kdy se ředitelem školy stává Stanislav Polanský, je otevřen i literárně dramatický obor. Na škole pracují kromě dechového orchestru a akordeonového souboru i flétnové a kytarové soubory. Odloučená pracoviště školy jsou v Cholticích a ve Chvaleticích.

1.11.1988 je otevřena nová budovy školy v ulici K.H.Máchy, v roce 1989 dochází ke změně názvu školy na Základní uměleckou školu Přelouč. Od roku 1990 se stává součástí hudebního oboru pěvecký sbor Korálek, vedený Hanou Vašátkovou. V roce 1994 získává škola právní subjektivitu. V roce 1995 je ředitelem jmenován František Dařílek. V roce 1998 jsou součástí školy i odloučená pracoviště Řečany nad Labem a Zdechovice, v roce 1999 přibyla MŠ Kladenská, MŠ Fontána, Břehy a Gymnázium Přelouč. V roce 2004 se ředitelkou školy stává Jana Bednářová. V roce 2005 je založen festival dechových hudeb Polanského Přelouč. V roce 2008 škola slaví 20. výročí svého působení v budově v ulici K.H.Máchy a současně 30. výročí založení pěveckého sboru Korálek. V roce 2009 slaví škola 60. výročí svého založení.

V roce 2013 získává škola s pomocí čerpání evropských fondů nejen novou střechu, okna a zateplení celé budovy, ale zejména nový suterénní sál a nahrávací studio. Zároveň škola otvírá výuku ve zcela novém oboru – elektronickém zpracování hudby. V roce 2014 se ředitelem stává Michal Chmelař.

  Nadcházející události