• Budova školy
  naše škola se nachází ve zrekonstruované budově
  v centru Přelouče již od roku 1949
 • Zkušebna dechového orchestru a kapely Buď fit
  je zároveň nahrávacím studiem
  postavena v roce 2014 díky financování z EU a spolupráci s městem Přelouč
 • Mažoretky ZUŠ Přelouč
  vedené Jarmilou Pavlíčkovou
  reprezentují školu i město na nejrůznějších akcích
 • Pěvecký sbor Ohniváček
  vedený Veronikou Pokornou
  vítěz řady mezinárodních soutěžních festivalů pěveckých sborů
 • Taneční obor
  vedený Petrou Mori a Soňou Paskerovou
  rozvíjí pohybové nadání a chuť dětí k tanci a pohybu
 • Hudební obor
  ZUŠ Přelouč nabízí vzdělávání v hudebním oboru
  vyučujeme hru na klávesové, dechové, smyčccové, strunné, bicí nástroje a zpěv
 • Dechový orchestr ZUŠ Přelouč
  vedený Michalem Chmelařem
  laureát mnoha mezinárodních soutěží

Doplňková činnost

ZUŠ Přelouč organizuje v rámci doplňkové činnosti ještě další aktivity, které nabízí především dospělým a zájemcům, kteří z nejrůznějších důvodů nesplňují podmínky pro přijetí k řádnému studiu v ZUŠ. K této činnosti je oprávněna Živnostenským listem vydaným Městským úřadem Přelouč dne 17. 3. 2011 a Zřizovací listinou.
Předmětem podnikání je:
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
Obory činnosti:

 • pronájem a půjčování věcí movitých
 • mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Ze strany veřejnosti byl zatím projeven zájem především o:

a) konzultace hudebního oboru

jedná se o konzultace pro studenty pedagogických fakult a dalších škol vyššího typu, které jsou svým zaměřením blízké výuce v ZUŠ; touto formou se lze také připravit k přijímacím zkouškám nejen z hudebního oboru;

v rámci této činnosti lze rovněž konzultovat a zdokonalovat uměleckou praxi neprofesionálních hudebníků a zpěváků

b) semináře výtvarné výchovy

jsou zaměřeny na práci ve výtvarné dílně, která sleduje zájem veřejnosti a odbornou radou i vedením napomáhá zájemcům v uskutečňování jejich výtvarných záměrů – pod odborným dohledem si zde můžete vyrobit dárečky dle své fantazie.

Keramická dílna je vybavena elektrickými kruhy, elektrickou pecí, 2 druhy modelovacích hlín, glazurami matnými, lesklými, engobami a dalšími modelovacími pomůckami.

Hlavním přínosem této činnosti je relaxace podmíněná rozvojem vlastní fantazie a výrobou naprosto originálních předmětů nejrůznější povahy a velikosti. Kurz je určen pro začátečníky i pokročilé. Seznámíte se se základními modelovacími technikami a dekorováním keramiky.

Další informace o kurzu se dozvíte na telefonním čísle 774 154 554 nebo 466 958 709.

c) kondiční cvičení

lekce jsou určeny pro zájemce všech věkových skupin, kteří mají zájem o zlepšení své fyzické kondice.

Náplň jednotlivých lekcí: střídáme silové pozice, protažení, dechová cvičení a samozřejmě relaxaci. Cvičení je kombinací posilovacích cviků s použitím rehabilitačních pomůcek (balony, lavičky, obruče, šátky), ale i s vlastní vahou těla. Cvičení je ukončeno relaxací.

d) půjčování hudebních nástrojů

hudební nástroje jsou půjčovány žákům školy a dalším zájemcům za předem dohodnuté ceny dle vnitřní směrnice ZUŠ Přelouč

Cenová kalkulace jednotlivých konzultací:

Konzultace hudebního oboru (individuální):  240,- Kč/ 60 minut
Konzultace hudebního oboru za součinnosti korepetitora: 300,- Kč/60 minut
Seminář výtvarného oboru (závisí na počtu přihlášených): 120,- Kč/lekci (=120 minut)
Kondiční cvičení (závisí na počtu přihlášených)

  Nadcházející události