• Budova školy
  naše škola se nachází ve zrekonstruované budově
  v centru Přelouče již od roku 1949
 • Zkušebna dechového orchestru a kapely Buď fit
  je zároveň nahrávacím studiem
  postavena v roce 2014 díky financování z EU a spolupráci s městem Přelouč
 • Mažoretky ZUŠ Přelouč
  vedené Jarmilou Pavlíčkovou
  reprezentují školu i město na nejrůznějších akcích
 • Pěvecký sbor Ohniváček
  vedený Veronikou Pokornou
  vítěz řady mezinárodních soutěžních festivalů pěveckých sborů
 • Taneční obor
  vedený Petrou Mori a Soňou Paskerovou
  rozvíjí pohybové nadání a chuť dětí k tanci a pohybu
 • Hudební obor
  ZUŠ Přelouč nabízí vzdělávání v hudebním oboru
  vyučujeme hru na klávesové, dechové, smyčccové, strunné, bicí nástroje a zpěv
 • Dechový orchestr ZUŠ Přelouč
  vedený Michalem Chmelařem
  laureát mnoha mezinárodních soutěží

Taneční obor

Taneční obor podchycuje a rozvíjí pohybové nadání a chuť dětí k tanci a pohybu. Probouzením smyslu pro krásu tance a harmonii spolu s rozvíjením vlastních nápadů (tvůrčích schopností) prohlubuje taneční výchova duševní život člověka a ovlivňuje utváření jeho hlubších vztahů k životu i jeho okolí. Poskytuje každému žákovi podle míry jeho schopností a zájmu takové základy odborného vzdělání, ke kterému mu umožní uplatnit se jako tanečník v amatérských souborech nebo v povoláních, kde je kultura pohybového projevu a zvládnutí tance vhodným předpokladem.

Studium tanečního oboru je nezastupitelnou přípravou ke studiu na taneční a herecké konzervatoři i ke studiu populárního zpěvu a muzikálu.

Studium tanečního oboru vedle vzdělání přináší i zdravý fyziologický rozvoj dětského organizmu a pomáhá při nápravě některých drobných vad držení těla.

Výuka tanečního oboru se člení do čtyř stupňů:

 • Přípravná taneční výchova je určena dětem od 5 let a jejím úkolem je kultivovat přirozený dětský projev formou pohybových her a hravých cvičení a ověřit předpoklady jednotlivých dětí pro zvládnutí dalších stupňů výuky.
 • V I. stupni studia žáci absolvují nejprve taneční průpravu a taneční praxi, které jsou zaměřeny na správné držení těla, zvyšování celkové pohyblivosti, pružnosti, obratnosti a koordinaci pohybů a na rozvíjení prostorového i hudebního cítění. Později žákům přibudou předměty současný tanec, lidový tanec a klasická taneční technika, které tvoří základ taneční techniky a tanečního projevu žáka.
 • Na II. stupni základního studia a ve studiu pro dospělé se vyučuje současný tanec a klasická taneční technika. Podle specializace učitele a zájmu žáků se výuka specializuje na některý z těchto předmětů jako hlavní. Pro všechny žáky II. stupně je určena taneční praxe, která navazuje na vyučovací předměty. Výuka je zaměřena k dokonalejšímu zvládnutí taneční techniky a klade důraz na osobitý taneční projev.

Důležitou a nedílnou součástí vzdělávacího procesu tanečního oboru ZUŠ je korepetice, jejímž základem je improvizace, vycházející důsledně z cítění pohybu.

 

  Nadcházející události