• Budova školy
  naše škola se nachází ve zrekonstruované budově
  v centru Přelouče již od roku 1949
 • Zkušebna dechového orchestru a kapely Buď fit
  je zároveň nahrávacím studiem
  postavena v roce 2014 díky financování z EU a spolupráci s městem Přelouč
 • Mažoretky ZUŠ Přelouč
  vedené Jarmilou Pavlíčkovou
  reprezentují školu i město na nejrůznějších akcích
 • Pěvecký sbor Ohniváček
  vedený Veronikou Pokornou
  vítěz řady mezinárodních soutěžních festivalů pěveckých sborů
 • Taneční obor
  vedený Petrou Mori a Soňou Paskerovou
  rozvíjí pohybové nadání a chuť dětí k tanci a pohybu
 • Hudební obor
  ZUŠ Přelouč nabízí vzdělávání v hudebním oboru
  vyučujeme hru na klávesové, dechové, smyčccové, strunné, bicí nástroje a zpěv
 • Dechový orchestr ZUŠ Přelouč
  vedený Michalem Chmelařem
  laureát mnoha mezinárodních soutěží

Výtvarný obor

Pojetí výuky

Výtvarný obor ZUŠ Přelouč se obrací ke všem dětem a mladým lidem, kteří projevují zájem o výtvarné vzdělávání. V základním studiu usiluje o to, aby žák podle svých schopností získával hlubší náhled na okolní svět a na sebe sama a dokázal ho výtvarně vyjádřit.

Nadaným žákům poskytuje získávání hlubších znalostí a dovedností a individuálně je připravuje k talentovým zkouškám na střední a vysoké školy s výtvarným zaměřením (umělecké, pedagogické, grafické, technické – např. architekturu).

Během studia se snažíme rozvíjet výtvarné cítění a myšlení žáků, které je základem výtvarné komunikace. Dítě učíme vnímat podněty a přemýšlet o nich. Dítě jim potom dává tvar i podobu, zaujímá vlastní stanovisko a pohled na daný popud a myšlenku.

V úzké vazbě s touto náplní výuky je poznávání výrazových možností jednotlivých technik. Zkoumání možností přístupu k výtvarnému sdělení v kresbě, malbě, modelování, fotografii, objektové a akční tvorbě.

Organizace výuky

Výuka v naší škole je dělena do čtyř stupňů:

 • Přípravná výtvarná výchova podporuje každé dítě, aby se vyvíjelo v citlivou bytost. Rozvíjí různé stránky dětské tvořivosti. Všechny aktivity vycházejí z bezprostředního prožívání a vyjadřování světa. Pozorný pohled na svět doplňuje úzký kontakt s výtvarnými materiály a nástroji. Děti si s nimi hrají, zkoušejí jejich vlastnosti a různé způsoby uchopení.
 • Základní studium I. stupně podporuje plynulý vývoj žáků od dětského spontánního projevu a hravé experimentace k promyšlené tvorbě dospívajících. Studium I. stupně uzavírá závěrečná práce.
 • Základní studium II. stupně a studium pro dospělé reaguje na dospívání žáků a z něho pramenícího porovnávání vlastní identity ve vztahu k okolnímu světu. Cesty k obsahu a formě odrážejí novou schopnost citově se ztotožnit s námětem a současně racionálně uvažovat, s nadhledem experimentovat a argumentovat. Studium II. stupně rovněž uzavírá závěrečná práce.

Předměty výtvarného oboru a cíl vzdělávání

V průběhu studia se žáci seznámí se základy kresby, malby, grafiky, modelování i dějin výtvarného umění. Budou si moci vyzkoušet i různé malířské techniky: olejomalbu, enkaustiku, stuccolustro a mnohé další kombinované techniky, velkoformátové realizace i práci v plenéru.

Cílem výuky je rozvíjet výtvarné cítění a myšlení žáků, které je základem výtvarné komunikace. V závěru studia by žáci měli umět samostatně a cíleně volit materiál i techniku, která bude nejlépe vyhovovat jejich výtvarnému záměru a také by měli umět svou tvorbu začlenit do kontextu výtvarného umění nebo na něj alespoň vědomě reagovat.

  Nadcházející události