• Budova školy
  naše škola se nachází ve zrekonstruované budově
  v centru Přelouče již od roku 1949
 • Zkušebna dechového orchestru a kapely Buď fit
  je zároveň nahrávacím studiem
  postavena v roce 2014 díky financování z EU a spolupráci s městem Přelouč
 • Mažoretky ZUŠ Přelouč
  vedené Jarmilou Pavlíčkovou
  reprezentují školu i město na nejrůznějších akcích
 • Pěvecký sbor Ohniváček
  vedený Veronikou Pokornou
  vítěz řady mezinárodních soutěžních festivalů pěveckých sborů
 • Taneční obor
  vedený Petrou Mori a Soňou Paskerovou
  rozvíjí pohybové nadání a chuť dětí k tanci a pohybu
 • Hudební obor
  ZUŠ Přelouč nabízí vzdělávání v hudebním oboru
  vyučujeme hru na klávesové, dechové, smyčccové, strunné, bicí nástroje a zpěv
 • Dechový orchestr ZUŠ Přelouč
  vedený Michalem Chmelařem
  laureát mnoha mezinárodních soutěží

Příspěvek na vzdělávání (školné) pro školní rok 2021/2022

Hudební obor

Obor – typ studia měsíční výše příspěvku pololetní platba
základní studium – individuální výuka 250,00 1 250,00
základní studium – skupinka 200,00 1000,00
rozšířené studium 250,00 1 250,00
přípravné studium – skupinka 200,00 1000,00
přípravné studium – individuální výuka 250,00 1 250,00
druhý obor 230,00 1 150,00
pěvecký sbor Rošťák 170,00 850,00
přípravný pěvecký sbor 150,00 750,00
komorní pěvecký sbor 150,00 750,00
studium pro dospělé 2 928,00 14 640,00

Taneční obor

Obor – typ studia měsíční výše příspěvku pololetní platba
základní studium 190,00 950,00
přípravné studium 164,00 820,00
studium pro dospělé 2 742,00 13 710,00

Výtvarný obor

Obor – typ studia měsíční výše příspěvku pololetní platba
základní studium 210,00 1 050,00
rozšířené studium 210,00 1 050,00
přípravné studium 210,00 1 050,00
studium pro dospělé 2 742,00 13 710,00

Dramatický obor

Obor – typ studia měsíční výše příspěvku pololetní platba
základní studium 180,00 900,00
rozšířené studium 200,00 1000,00
přípravné studium 160,00 800,00
studium pro dospělé 2 742,00 13 710,00

Platba školného probíhá zpravidla pololetně nebo ročně. Splatnost úhrady společně s veškerými údaji pro platbu je vždy uvedena na složence, kterou ZUŠ vydává.

  Nadcházející události