• Budova školy
  naše škola se nachází ve zrekonstruované budově
  v centru Přelouče již od roku 1949
 • Zkušebna dechového orchestru a kapely Buď fit
  je zároveň nahrávacím studiem
  postavena v roce 2014 díky financování z EU a spolupráci s městem Přelouč
 • Mažoretky ZUŠ Přelouč
  vedené Jarmilou Pavlíčkovou
  reprezentují školu i město na nejrůznějších akcích
 • Pěvecký sbor Ohniváček
  vedený Veronikou Pokornou
  vítěz řady mezinárodních soutěžních festivalů pěveckých sborů
 • Taneční obor
  vedený Petrou Mori a Soňou Paskerovou
  rozvíjí pohybové nadání a chuť dětí k tanci a pohybu
 • Hudební obor
  ZUŠ Přelouč nabízí vzdělávání v hudebním oboru
  vyučujeme hru na klávesové, dechové, smyčccové, strunné, bicí nástroje a zpěv
 • Dechový orchestr ZUŠ Přelouč
  vedený Michalem Chmelařem
  laureát mnoha mezinárodních soutěží

Hudební obor

Hudební obor ZUŠ Přelouč má dlouholetou tradici, za více než 60 let své existence škola vychovala stovky hudebníků, z nichž nejúspěšnější pokračovali ve studiu na uměleckých školách. Žáci se každoročně účastní soutěží, které vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, kde postupují i do ústředních kol a získávají tam významná ocenění. Zároveň žáci vystupují na velkém množství veřejných akcí – koncertů, festivalů, přehlídek, které škola pořádá v Přelouči a okolí.

V rámci hudebního oboru je možno studovat hru na tyto hudební nástroje:

 • v oddělení klávesových nástrojů: klavír, varhany, akordeon, hra na elektronické klávesové nástroje
 • v oddělení smyčcových nástrojů: housle, viola
 • v oddělení strunných nástrojů: kytara – akustická, elektrická, basová
 • v oddělení dřevěných dechových nástrojů: flétna zobcová a příčná, klarinet, hoboj, saxofon
 • v oddělení žesťových dechových nástrojů: trubka, tenor, pozoun, tuba, lesní roh
 • v odděleních bicích nástrojů: bicí nástroje 
 • v pěveckém oddělení: sólový, komorní i sborový zpěv
 • elektronické zpracování hudby, ozvučovací technika
 • na škole pracuje dva velmi úspěšné soubory: Dechový orchestr a taneční kapela Buď Fit. Kromě těchto velkých souborů pracuje na škole řada menších komorních uskupení.

Organizace výuky

Celé studium se dělí do čtyř stupňů:

 • Do přípravného studia jsou přijímáni žáci od 5 let. Během dvouletého studia absolvují nejdříve přípravnou hudební výchovu (PHV), kde získají základy z hudební teorie, rytmickou připravenost pro hru na hudební nástroj, procvičují hudební a rytmickou paměť a hravou formou také vlastní představivost k pozdější interpretaci skladeb. Během přípravného studia navštěvují i hodiny hry na nástroj, kde pracují zpravidla ve skupince 2 – 3 žáků.
 • I. stupeň základního studia přináší individuální práci s učitelem v hodině hry na nástroj a kolektivní vyučování hudební teorie, které je nedílnou součástí hudebního vzdělání tohoto stupně. Výuka hry na nástroj je obohacována o možnost komorní nebo souborové hry, improvizace, hry z listu nebo doprovodu jiných instrumentalistů i zpěváků. Pro žáky pěveckého oddělení je velmi žádoucí souběžná hra na hudební nástroj – nejlépe klávesový. Možnost studia druhého nástroje mají i žáci ostatních hudebních zaměření.
 • II. stupeň navazuje bezprostředně na studium I. stupně a rozvíjí získané dovednosti. Výuka hudební teorie je organizována pouze pro zájemce, kteří se chtějí připravovat ke zkoušce na vyšší typ škol. Vedle hry na první zvolený nástroj má žák možnost studia nástroje příbuzného, a to v rámci studia hlavního předmětu. Více příležitostí se naskýtá pro hru z listu, improvizaci, doprovod a komorní nebo souborovou hru. Pro žáky pěveckého oddělení – sólového zpěvu přináší tento stupeň i více práce s korepetitorem na studiu skladeb.
 • Studium pro dospělé je organizováno pro studenty, kteří absolvovali II. stupeň základního studia. Pro tento stupeň studia nejsou poskytovány státní dotace.

Talentovaní žáci rozšířeného studia jsou připraveni ke zkoušce na konzervatoř, vysokou školu uměleckou, pedagogickou nebo filosofickou fakultu. Absolutorium II. stupně je zakončeno veřejným absolventským koncertem nebo závěrečnou komisionální zkouškou.

Vyučované předměty:

 • Hra na nástroj – představuje jednu individuální vyučovací hodinu týdně, kdy je žák seznamován s nástrojem, technikou a výrazovými prostředky hry nebo zpěvu, tak aby se mu stal prostřednictvím k vyjádření hudebních myšlenek, k reprodukci přiměřených skladeb sólových, komorních i orchestrálních, popřípadě k vlastní improvizaci. Postupně se seznamuje s literaturou svého oboru.
 • Komorní hra – čtyřruční hra – komorní zpěv je předmět, kde žák zúročí své dovednosti technické i intonační a spoluvytváří kolektivní dílo, kde není důležitá dominance, nýbrž souhra, zodpovědnost, soustředění a vzájemná úcta.
 • Hudební nauka – často nejméně oblíbený předmět, který žáci docení kolikrát až mnohem později a získání tolik potřebných znalostí musí nabývat intenzivním samostudiem dle doporučených knih. Znalosti hudební nauky a dějin hudby jsou zcela nepostradatelnou součástí zkoušky na vyšší typ škol stejně tak jako součástí nadstandardní úrovně všeobecného vzdělání kulturního člověka. Studium hudebního oboru bez absolvování předmětu hudební teorie není možné.

  Nadcházející události