• Budova školy


  naše škola se nachází ve zrekonstruované budově
  v centru Přelouče již od roku 1949
 • Zkušebna dechového orchestru a kapely Buď fit


  je zároveň nahrávacím studiem
  postavena v roce 2014 díky financování z EU a spolupráci s městem Přelouč
 • Mažoretky ZUŠ Přelouč


  vedené Jarmilou Pavlíčkovou
  reprezentují školu i město na nejrůznějších akcích
 • Pěvecký sbor Ohniváček


  vedený Veronikou Pokornou
  vítěz řady mezinárodních soutěžních festivalů pěveckých sborů
 • Taneční obor


  vedený Petrou Mori a Soňou Paskerovou
  rozvíjí pohybové nadání a chuť dětí k tanci a pohybu
 • Hudební obor


  ZUŠ Přelouč nabízí vzdělávání v hudebním oboru
  vyučujeme hru na klávesové, dechové, smyčccové, strunné, bicí nástroje a zpěv
 • Dechový orchestr ZUŠ Přelouč


  vedený Michalem Chmelařem
  laureát mnoha mezinárodních soutěží

Aktuality

ZUŠ Přelouč úspěšná v projektu Piana do škol

V rámci grantové výzvy Piana do škol, kterou vyhlásila nadace Karel Komárek Family Foundation, byla Základní umělecká škola Přelouč vybrána mezi 45 vzdělávacích institucí z celé České republiky, která se zúčastní veřejné sbírky na nákup nového pianina pro žáky školy. Do projektu Piana do škol, v němž rodinná nadace Karla Komárka českým školám věnuje celkem 11 nástrojů za 5,3 milionu korun, se zapojilo celkem 152 škol.

Z toho, že byla Základní umělecká škola Přelouč vybrána mezi ty, které si zaslouží dle odborné komise podporu, máme velkou radost. V komisi zasedly významné osobnosti české hudební scény, jakými jsou např. klavírní virtuos Ivo Kahánek či ředitel mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha a klavírista Jan Simon.

Přestože přeloučská ZUŠ neobdržela klavír přímo díky hodnocení odborné komise, byla vybrána do další aktivity nadace Karla Komárka, kterou je veřejná sbírka na pianina pro školy, které se v hodnocení umístily na 17.-56. místě. Žákům ZUŠ Přelouč tak může pomoci k novému nástroji jakákoli fyzická či právnická osoba pomocí finančního daru. Ten je možné poslat pomocí webových stránek https://pianadoskol.cz/ Přispět může veřejnost jakoukoli částkou, jejíž stoprocentní výše bude použita nadací na nákup nového pianina.

Počin nadace Karel Komárek Family Foundation chápeme jako projev národní hrdosti a podpory. Všem 11 školám, které získaly od nadace nástroj a dalším 5, kterým nástroj již věnovala královéhradecká firma světového věhlasu Petrof, moc gratulujeme a z celého srdce přejeme, ať se všem dětem i učitelům dobře hraje! Pevně věříme, že díky veřejné sbírce budou i naši žáci v dohledné době využívat nový nástroj.

číst celé →

Změna výuky od 14. 10. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

dovolujeme si vás informovat o nejnovějších změnách týkajících se výuky v ZUŠ Přelouč v následujících týdnech.

Od středy 14. 10. 2020 z nařízení vlády ČR opět přecházíme na distanční výuku ve všech oborech, včetně individuální výuky. V nejbližších dnech vás opět budou kontaktovat pedagogové naší školy a domlouvat s vámi náhradní způsoby výuky. Distanční výuka bude pravděpodobně trvat až do 23. 10.

Od 23. 10. do 1. 11. pak Ministerstvo školství vyhlásilo prodloužené podzimní prázdniny.

Omlouváme se za komplikace, které ale nevznikly naší vinou a doufáme, že se nám společně i následující období podaří zdárně překonat. Věříme, že od 2. 11. se v co nejnormálnějším režimu budeme opět scházet v prostorách ZUŠ.

S pozdravem

Michal Chmelař, ředitel ZUŠ Přelouč

 

číst celé →

Distanční výuka od 5. 10. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje je zakázána osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základních uměleckých školách. Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice bude od 5. do 18. října 2020 uzavřena a přechází na distanční výuku. Pedagogové ZUŠ vás budou v nejbližších dnech kontaktovat a domlouvat s vámi konkrétní formu výuky na dálku.

Věříme, že se situace zlepší a že v pondělí 19. října vás budeme moci opět přivítat v našich třídách.

Michal Chmelař
ředitel ZUŠ Přelouč

číst celé →

Zájezd na koncert do Prahy

Žáci a pedagogové hudebního oddělení se v sobotu 12. září vypravili do Prahy na finálový koncert soutěže Concertino Praga. V krásných prostorách Rudolfina se utkali čtyři soutěžící z České republiky a Ruska. Naši žáci tak měli možnost v podání přibližně stejně starých kolegů vyslechnout trubkový koncert Alexandra Arutjunjana, klavírní koncerty Ference Lista a Edwarda Griega a houslový koncert Sergeje Prokofjeva. Vstupenky na koncert se vzhledem k epidemiologické situaci prodávaly jen ve velmi omezeném množství, tak jsme rádi, že díky pohotovosti paní učitelky Baborákové si naši žáci tento koncert mohli přijet vychutnat.

číst celé →

Koncert Národního dechového orchestru v Novém Bydžově

Již 4 roky funguje při naší škole projekt Národní dechový orchestr. Do Přelouče se několikrát do roka sjíždí vynikající mladí muzikanti z celé republiky. Po dlouhé koronavirové přestávce se první setkání uskutečnila během posledního srpnového a prvního zářiového víkendu. Koncert se konal 11. 9. v Jiráskově divadle v Novém Bydžově. Dirigentem koncertu byl Václav Blahunek, šéfdirigent Hudby Hradní stráže a sólisty byli Kateřina Javůrková, hornistka České filharmonie a zpěváci Ivana Brožová a Miroslav Mordych. Koncert byl složen výhradně ze skladeb českých autorů. V první polovině zazněla Smetanova Slavnostní předehra C dur, následoval Koncert pro lesní roh od Juraje Filase a Foglariána od Evžena Zámečníka. Skladatel Juraj Filas byl na koncertě osobně přítomen. Druhá polovina koncertu se nesla v lidovém tónu. Orchestr se svými pěveckými sólisty zahrál skladby Jaromíra Vejvody, Josefa Poncara, Karla Vacka, Josefa Fišery, Ladislava Kubeše a Jiřího Pohnána. Další setkání tohoto orchestru se uskuteční v listopadu, kdy se bude nacvičovat nový program na koncerty v nově zrekonstruovaném Domě hudby v Pardubicích a v sále České národní banky v Praze.

číst celé →