• Budova školy
  naše škola se nachází ve zrekonstruované budově
  v centru Přelouče již od roku 1949
 • Zkušebna dechového orchestru a kapely Buď fit
  je zároveň nahrávacím studiem
  postavena v roce 2014 díky financování z EU a spolupráci s městem Přelouč
 • Mažoretky ZUŠ Přelouč
  vedené Jarmilou Pavlíčkovou
  reprezentují školu i město na nejrůznějších akcích
 • Pěvecký sbor Ohniváček
  vedený Veronikou Pokornou
  vítěz řady mezinárodních soutěžních festivalů pěveckých sborů
 • Taneční obor
  vedený Petrou Mori a Soňou Paskerovou
  rozvíjí pohybové nadání a chuť dětí k tanci a pohybu
 • Hudební obor
  ZUŠ Přelouč nabízí vzdělávání v hudebním oboru
  vyučujeme hru na klávesové, dechové, smyčccové, strunné, bicí nástroje a zpěv
 • Dechový orchestr ZUŠ Přelouč
  vedený Michalem Chmelařem
  laureát mnoha mezinárodních soutěží

Festival Polanského Přelouč

Již po osmnácté se v přeloučském parku za školou konal festival dechových hudeb Polanského Přelouč. Festival pořádá Základní umělecká škola Přelouč a Kulturní a informační centrum Přelouč za výrazné podpory města Přelouč a Pardubického kraje. Na letošním ročníku se představili domácí Dechový orchestr ZUŠ Přelouč s dirigentem Michalem Chmelařem, Jiří Škvára a jeho muzikanti, Pardubická muzika (dechovka Konzervatoře Pardubice) a Mistříňanka. Festival slavnostně zahájil místostarosta města Ivan Moravec a celým festivalem diváky provázel moderátor Pavel Merta. Počasí se vydařilo, a tak si diváci mohli vychutnat sedm hodin dechovky až do pozdních večerních hodin.

  Nadcházející události