• Budova školy
  naše škola se nachází ve zrekonstruované budově
  v centru Přelouče již od roku 1949
 • Zkušebna dechového orchestru a kapely Buď fit
  je zároveň nahrávacím studiem
  postavena v roce 2014 díky financování z EU a spolupráci s městem Přelouč
 • Mažoretky ZUŠ Přelouč
  vedené Jarmilou Pavlíčkovou
  reprezentují školu i město na nejrůznějších akcích
 • Pěvecký sbor Ohniváček
  vedený Veronikou Pokornou
  vítěz řady mezinárodních soutěžních festivalů pěveckých sborů
 • Taneční obor
  vedený Petrou Mori a Soňou Paskerovou
  rozvíjí pohybové nadání a chuť dětí k tanci a pohybu
 • Hudební obor
  ZUŠ Přelouč nabízí vzdělávání v hudebním oboru
  vyučujeme hru na klávesové, dechové, smyčccové, strunné, bicí nástroje a zpěv
 • Dechový orchestr ZUŠ Přelouč
  vedený Michalem Chmelařem
  laureát mnoha mezinárodních soutěží

Krajské kolo Karlovarského skřivánka

V sobotu 18. 2. se konalo v ZUŠ Přelouč krajské kolo soutěže Karlovarský skřivánek. Účastnilo se ho celkem 6 žáků naší školy. Porota vysoce hodnotila výběr repertoáru i samotné výkony malých zpěváků. Soutěžili v kategoriích do 10 a do 15 let, kde bylo ještě rozděleno zaměření na klasický a populární zpěv. Porota hodnotila opravdu přísně, ale i přesto jsme získali celkem 5 postupů do celostátního kola, které se bude konat od 20. do 22. 3. v Karlových Varech. Jmenovitě to byli tito žáci: Nela Sovová, Klaudie Pflegerová, Adéla Pokorná, Daniel Procházka a Aneta Pospíchalová.

Těšíme se, že si zazpíváme v jiném slavnostním prostředí, před porotou složenou z předních pedagogů konzervatoří a uměleckých škol naší republiky, poznáme kolegy zpěváky z jiných krajů a budeme se snažit co nejlépe reprezentovat naši školu, město i kraj.

Velmi děkujeme paní zástupkyni Petře Lojínové za skvělou klavírní spolupráci a podporu uměleckou i osobní.

Jana Bednářová

  Nadcházející události