• Budova školy
  naše škola se nachází ve zrekonstruované budově
  v centru Přelouče již od roku 1949
 • Zkušebna dechového orchestru a kapely Buď fit
  je zároveň nahrávacím studiem
  postavena v roce 2014 díky financování z EU a spolupráci s městem Přelouč
 • Mažoretky ZUŠ Přelouč
  vedené Jarmilou Pavlíčkovou
  reprezentují školu i město na nejrůznějších akcích
 • Pěvecký sbor Ohniváček
  vedený Veronikou Pokornou
  vítěz řady mezinárodních soutěžních festivalů pěveckých sborů
 • Taneční obor
  vedený Petrou Mori a Soňou Paskerovou
  rozvíjí pohybové nadání a chuť dětí k tanci a pohybu
 • Hudební obor
  ZUŠ Přelouč nabízí vzdělávání v hudebním oboru
  vyučujeme hru na klávesové, dechové, smyčccové, strunné, bicí nástroje a zpěv
 • Dechový orchestr ZUŠ Přelouč
  vedený Michalem Chmelařem
  laureát mnoha mezinárodních soutěží

Závěrečné vystoupení literárně-dramatického oboru ve Chvaleticích

Včerejší večer patřil závěrečnému vystoupení mladších žáků literárně-dramatického oboru ve Chvaleticích. Pod vedením paní kolegyně Kláry Tvrdíkové děti nastudovaly celkem 5 her, které přednesly zaplněnému sálu kulturního domu. Tatao akce se mohla uskutečnit díky vstřícnému přístupu města Chvaletice. Všem účinkujícím gratulujeme k jejich výkonům a přejeme hodně elánu do dalších vystoupení!

 • Připravované akce