• Budova školy
  naše škola se nachází ve zrekonstruované budově
  v centru Přelouče již od roku 1949
 • Zkušebna dechového orchestru a kapely Buď fit
  je zároveň nahrávacím studiem
  postavena v roce 2014 díky financování z EU a spolupráci s městem Přelouč
 • Mažoretky ZUŠ Přelouč
  vedené Jarmilou Pavlíčkovou
  reprezentují školu i město na nejrůznějších akcích
 • Pěvecký sbor Ohniváček
  vedený Veronikou Pokornou
  vítěz řady mezinárodních soutěžních festivalů pěveckých sborů
 • Taneční obor
  vedený Petrou Mori a Soňou Paskerovou
  rozvíjí pohybové nadání a chuť dětí k tanci a pohybu
 • Hudební obor
  ZUŠ Přelouč nabízí vzdělávání v hudebním oboru
  vyučujeme hru na klávesové, dechové, smyčccové, strunné, bicí nástroje a zpěv
 • Dechový orchestr ZUŠ Přelouč
  vedený Michalem Chmelařem
  laureát mnoha mezinárodních soutěží

Nové koncertní křídlo

   Díky štědrosti a podpoře zřizovatele naší školy, města Přelouče, zakoupila naše škola zcela nové koncertní křídlo značky Petrof. Škola tím nedostala jen novou „věc“ či další součást vybavení, žáci a učitelé získali možnost vyzkoušet si své umění na skutečně špičkovém koncertním nástroji. Tento klavír má nádherný, bohatý a kultivovaný tón, který bude postupem času zrát. Nástroj samozřejmě nebude k dispozici pouze klavírnímu oddělení, bude využíván jako doprovodný nástroj pro smyčcové, dechové a pěvecké oddělení. Doufáme, že nové křídlo bude pro naše žáky i pedagogy zdrojem velké inspirace a radosti z umělecké tvorby. Děkujeme.