• Budova školy
  naše škola se nachází ve zrekonstruované budově
  v centru Přelouče již od roku 1949
 • Zkušebna dechového orchestru a kapely Buď fit
  je zároveň nahrávacím studiem
  postavena v roce 2014 díky financování z EU a spolupráci s městem Přelouč
 • Mažoretky ZUŠ Přelouč
  vedené Jarmilou Pavlíčkovou
  reprezentují školu i město na nejrůznějších akcích
 • Pěvecký sbor Ohniváček
  vedený Veronikou Pokornou
  vítěz řady mezinárodních soutěžních festivalů pěveckých sborů
 • Taneční obor
  vedený Petrou Mori a Soňou Paskerovou
  rozvíjí pohybové nadání a chuť dětí k tanci a pohybu
 • Hudební obor
  ZUŠ Přelouč nabízí vzdělávání v hudebním oboru
  vyučujeme hru na klávesové, dechové, smyčccové, strunné, bicí nástroje a zpěv
 • Dechový orchestr ZUŠ Přelouč
  vedený Michalem Chmelařem
  laureát mnoha mezinárodních soutěží

Koncert Národního dechového orchestru v Novém Bydžově

Již 4 roky funguje při naší škole projekt Národní dechový orchestr. Do Přelouče se několikrát do roka sjíždí vynikající mladí muzikanti z celé republiky. Po dlouhé koronavirové přestávce se první setkání uskutečnila během posledního srpnového a prvního zářiového víkendu. Koncert se konal 11. 9. v Jiráskově divadle v Novém Bydžově. Dirigentem koncertu byl Václav Blahunek, šéfdirigent Hudby Hradní stráže a sólisty byli Kateřina Javůrková, hornistka České filharmonie a zpěváci Ivana Brožová a Miroslav Mordych. Koncert byl složen výhradně ze skladeb českých autorů. V první polovině zazněla Smetanova Slavnostní předehra C dur, následoval Koncert pro lesní roh od Juraje Filase a Foglariána od Evžena Zámečníka. Skladatel Juraj Filas byl na koncertě osobně přítomen. Druhá polovina koncertu se nesla v lidovém tónu. Orchestr se svými pěveckými sólisty zahrál skladby Jaromíra Vejvody, Josefa Poncara, Karla Vacka, Josefa Fišery, Ladislava Kubeše a Jiřího Pohnána. Další setkání tohoto orchestru se uskuteční v listopadu, kdy se bude nacvičovat nový program na koncerty v nově zrekonstruovaném Domě hudby v Pardubicích a v sále České národní banky v Praze.