• Budova školy


  naše škola se nachází ve zrekonstruované budově
  v centru Přelouče již od roku 1949
 • Zkušebna dechového orchestru a kapely Buď fit


  je zároveň nahrávacím studiem
  postavena v roce 2014 díky financování z EU a spolupráci s městem Přelouč
 • Mažoretky ZUŠ Přelouč


  vedené Jarmilou Pavlíčkovou
  reprezentují školu i město na nejrůznějších akcích
 • Pěvecký sbor Ohniváček


  vedený Veronikou Pokornou
  vítěz řady mezinárodních soutěžních festivalů pěveckých sborů
 • Taneční obor


  vedený Petrou Mori a Soňou Paskerovou
  rozvíjí pohybové nadání a chuť dětí k tanci a pohybu
 • Hudební obor


  ZUŠ Přelouč nabízí vzdělávání v hudebním oboru
  vyučujeme hru na klávesové, dechové, smyčccové, strunné, bicí nástroje a zpěv
 • Dechový orchestr ZUŠ Přelouč


  vedený Michalem Chmelařem
  laureát mnoha mezinárodních soutěží

Vánoční koncerty v Cholticích a ve Chvaleticích

Jako každý rok jsme zahájili koncertní šňůru Adventním koncertem v kapli sv. Romedia v Cholticích a to v sobotu 7. prosince. Tato akce se koná pod záštitou městyse Choltice a je spojená s dalšími probíhajícími akcemi na Zámku v Cholticích, jejichž završením je rozsvícení vánočního stromu, kde jsme si na závěr všichni společně zazpívali koledu Narodil se Kristus Pán.

I letos jsme přizvali zpěváky, vedené Janou Bednářovou. Zahájili jsme mezinárodně známou koledou Adeste fideles ze 17.století od Johna Readinga.

Moc ráda bych poděkovala p. učitelce, jejím žákům a korepetitorce Renátě Kalinové za krásně provedené vánoční zpěvy, které byly určitě velkým zpestřením pro všechny posluchače..

A samozřejmě velký dík patří všem žákům, učitelům a posluchačům, kterým se podařilo vytvořit tu pravou předvánoční náladu…

V závěru adventního období si děti zahrály poslední školní den ve školní jídelně ve zdejší ZŠ. Vánoční muzicírování se tak stalo neodmyslitelnou součástí a potěšením pro žáky a jejich učitele z 1. stupně.

Vánoční koncert a výstava výtvarného oddělení ve Chvaleticích se konala ve středu 18. prosince. Děti si zahrály v překrásně nazdobené třídě, kde nechyběl jako každý rok vánoční stromeček se sladkou odměnou a ovocem.

Výtvarný obor nám pro tuto příležitost pod vedením paní učitelky Kristýny Kalvodové přichystal nádhernou výstavu s vánočními tématy: Betlémská hvězda, Svatý Josef, Betlémské světlo, Narození Páně, Klanění tří Králů, Vánoční hvězda, Panna Marie, Zvěstování

Za odloučená pracoviště, Markéta Váňová

 • Připravované akce