• Budova školy


  naše škola se nachází ve zrekonstruované budově
  v centru Přelouče již od roku 1949
 • Zkušebna dechového orchestru a kapely Buď fit


  je zároveň nahrávacím studiem
  postavena v roce 2014 díky financování z EU a spolupráci s městem Přelouč
 • Mažoretky ZUŠ Přelouč


  vedené Jarmilou Pavlíčkovou
  reprezentují školu i město na nejrůznějších akcích
 • Pěvecký sbor Ohniváček


  vedený Veronikou Pokornou
  vítěz řady mezinárodních soutěžních festivalů pěveckých sborů
 • Taneční obor


  vedený Petrou Mori a Soňou Paskerovou
  rozvíjí pohybové nadání a chuť dětí k tanci a pohybu
 • Hudební obor


  ZUŠ Přelouč nabízí vzdělávání v hudebním oboru
  vyučujeme hru na klávesové, dechové, smyčccové, strunné, bicí nástroje a zpěv
 • Dechový orchestr ZUŠ Přelouč


  vedený Michalem Chmelařem
  laureát mnoha mezinárodních soutěží

Pardubický skřivan

Každoročně se jako součást festivalu Zrcadlo umění koná v Pardubicích i soutěž v sólovém zpěvu. V letošním ročníku byla porota opravdu přísná, ale výkony všech soutěžících byly velmi pěkné, a tak se i nám podařilo získat cenná umístění. První místo získali: Daniel Procházka, Aneta Pospíchalová a Hana Křivková (ze třídy J. Bednářové). Krásné třetí místo potom získali: Zuzana Richterová a  Magdalena Sobotková (ze třídy J. Bednářové) a Lenka Křemenáková, Denis Tichý a Klára Šetinová (ze třídy M. Novotné ve spolupráci s V. Pokornou).

Zvláštní cenu za velmi pěkný a citlivý doprovod získal David Tichý (ze třídy H. Sukové).

Všem soutěžícím moc gratulujeme a věříme, že soutěž je pro všechny cennou zkušeností a motivací nejen k dalšímu studiu zpěvu. Za klavírní doprovod velmi děkujeme p. uč. H. Sukové.