• Budova školy
  naše škola se nachází ve zrekonstruované budově
  v centru Přelouče již od roku 1949
 • Zkušebna dechového orchestru a kapely Buď fit
  je zároveň nahrávacím studiem
  postavena v roce 2014 díky financování z EU a spolupráci s městem Přelouč
 • Mažoretky ZUŠ Přelouč
  vedené Jarmilou Pavlíčkovou
  reprezentují školu i město na nejrůznějších akcích
 • Pěvecký sbor Ohniváček
  vedený Veronikou Pokornou
  vítěz řady mezinárodních soutěžních festivalů pěveckých sborů
 • Taneční obor
  vedený Petrou Mori a Soňou Paskerovou
  rozvíjí pohybové nadání a chuť dětí k tanci a pohybu
 • Hudební obor
  ZUŠ Přelouč nabízí vzdělávání v hudebním oboru
  vyučujeme hru na klávesové, dechové, smyčccové, strunné, bicí nástroje a zpěv
 • Dechový orchestr ZUŠ Přelouč
  vedený Michalem Chmelařem
  laureát mnoha mezinárodních soutěží

Interpretační kurzy dechových nástrojů 2022

Základní umělecká škola Přelouč Vás srdečně zve na 8. ročník Interpretačních kurzů dechových nástrojů.

V letošním roce se budou konat v termínu od 1. 7. do 5. 7. 2022 v budově ZUŠ Přelouč. Lektory budou opět špičkoví interpreti a výborní pedagogové na dechové nástroje – Svatopluk Zaal (trubka), Walter Hofbauer (trubka), Jindřich Petráš (lesní roh), Jindřich Kolář (lesní roh), Lukáš Moťka (trombon), Alois Mech (trombon), Jakub Chmelař (tuba), Michal Chmelař (komorní hra).

1.7. – zahajovací koncert Žesťové kvinteto Konzervatoře Pardubice

další doprovodné akce v jednání

KURZOVNÉ:

 • Aktivní účastník 1500 Kč
 • Pasivní účastník 500 Kč
 • Strava každý individuálně (vedle školy je restaurace, 400 m od školy je Tesco)
 • Ubytování – z důvodu rekonstrukce internátu letos každý individuálně – kontaktujte nás, můžeme vám poradit

Uzávěrka přihlášek je 31. 5. 2022. Kapacita kurzů je omezená. Po přijetí přihlášky Vás budeme informovat o registraci. Klavírní doprovody ke studovaným skladbám prosíme zaslat ihned po registraci, nejpozději však 31. 5. 2022 e-mailem ([email protected]) nebo poštou na adresu ZUŠ Přelouč.

Podmínkou účasti nezletilého studenta je doprovod dospělé osoby, která má za studenta odpovědnost (zákonný zástupce nebo učitel). ZUŠ Přelouč zodpovídá za studenty pouze v době jejich pobytu v budově ZUŠ Přelouč.

Přihlaška na kurz

  Informace o účastníkovi

  * pro nezletilé účastníky

  Detaily kurzu

  Chci zajistit ubytování

  Název oboru, který chci studovat
  Skladby, které budu studovat

  Poznámky k registraci

  Lektoři

  Svatopluk Zaal - trubka

  Svatopluk Zaal se narodil v roce 1972 v Poličce.Tam také získal základy hudebního vzdělání na Lidové škole umění.Od roku 1986 studoval na brněnské konzervatoři.Obor trubka absolvoval ve třídě prof.B.Dvořáčka v roce 1992.Poté pokračoval ve studiu na Janáčkově akademii múzických umění v Brně u doc.J.Brody.Školu absolvoval celovečerním recitálem v roce 1996.Svatopluk Zaal se zúčastnil několika soutěží MK ČR v Kraslicích,kde získal v roce 1988 druhou cenu a v roce 1991 čestné uznání.

  Od roku 1994 je sólotrumpetistou Pražské komorní filharmonie.Kromě toho působil jako první trumpetista Symfonického orchestru Českého rozhlasu a Pražského komorního orchestru.

  Je pravidelným hostem koncertních pódií u nás i v zahraničí.Vedle koncertní činnosti se věnuje pedagogické činnosti na Gymnáziu a Hudební škole hl.m.Prahy.

  Lukáš Moťka - trombon

  Lukáš Moťka je vyhledávaným sólovým a komorním hráčem. Vystoupil na mnoha podiích doma i v zahraničí. V současné době spolupracuje s předními českými soubory a je sólo-trombonisou České filharmonie.

  Hru na trombon vystudoval na Konzervatoři Pavla Josefa Vejvanovského pod vedením Rudolfa Berana. Po absolutoriu konzervatoře studoval Janáčkovu akademii múzických umění v Brně ve třídě prof. Jaroslava Kummera (bakalářské studium) a dále pak Akademii múzických umění v Praze (magisterské studium) pod vedením Jiřího Sušického. Svá studia si rozšířil také na Konservatorium privatuniversität Wien ve třídě Gabriela Madase.

  Během jeho krátkodobé kariery získal několik ocenění. 1. cenu a titul absolutního vítěze v soutěži konzervatoří ČR. 1. cenu a titul absolutního vítěze na mezinárodní soutěži žesťových nástrojů Brno. Na mezinárodní soutěži Hungarofest v Maďarsku se probojoval mezi semifinalisty stejně jako na LieksaBrassWeek ve Finsku a také na mezinárodní soutěži ARD v Německu. Na mezinárodní soutěži v německém Markneukirchenu získal 3. Cenu a mezinárodní soutěži Pražského jara získal 2. Cenu a titul laureáta.

  Sólově vystoupil např. s Filharmonií Brno, Pražským komorním orchestrem, Filharmonií Hradec Králové, Karlovarským symfonickým orchestrem a Vogtland Philharmonie Greiz/Reichenbach. Je také vyhledávaným komorním hráčem. Působí v žesťovém soboru CzechBrass a ve Sdružení hlubokých žesťů České filharmonie. Krátce se věnuje také jazzové hudbě, a to ve spolupráci s Czech Philharmonic jazz band. Provedl a nahrál několik českých premiér soudobých českých autorů, např. Juraje Filase, Ladislava Kubíka nebo Pavla Slezáka.

  Lukáš Moťka působil dvě sezóny jako člen orchestru Moravského divadla v Olomouci a čtyři sezóny byl sólo-trombonistou Národního divadla v Brně.

  Jakub Chmelař - tuba

  Narodil se v Kutné Hoře. Vystudoval hru na tubu na Pražské konzervatoři u prof. Karla Malimánka, u kterého dále pokračuje ve studiu na Akademii múzických umění v Praze. Hraje v různých komorních souborech a orchestrech. Od roku 2017 hraje v orchestru Státní opery v Praze a je členem Orchestrální akademie České filharmonie. V roce 2013 navštívil mistrovský kurz se světovým tubistou Rogerem Bobem ve Výmaru. Často externě spolupracuje s Komorní filharmonií Pardubice, Plzeňskou filharmonií, orchestrem Národního divadla a Českým národním symfonickým orchestrem.

  Alois Mech - trombon, baskřídlovka

  Profesor hry na trombon na Konzervatoři Pardubice.

  Jindřich Petráš - lesní roh

   Jindřich Petráš vystudoval hru na lesní roh na brněnské konzervatoři a  JAMU ve  třídě profesora Františka Šolce. Již během studií se stal členem a  sólohornistou orchestru Státní filharmonie Brno. V  letech 1985-1996 působil jako sólohornista České fi lharmonie. Je vítězem mezinárodních soutěží v  Mnichově, Markneukirchen, Ženevě a Praze. Jako sólista pravidelně vystupoval s  řadou předních českých i  zahraničních orchestrů a  na  samostatných recitálech s  klavírem. Jako člen komorních souborů Pražské trio lesních rohů a  Česká dechová harmonie vystupoval doma i v zahraničí. Od roku 1996 vyučuje na Janáčkově akademii múzických umění v  Brně, kde nyní vykonává funkci děkana Hudební fakulty. Zároveň se věnuje mladým hráčům na lesní roh při výuce na brněnské konzervatoři. Během svého pedagogického působení vychoval celou řadu vynikajících hráčů na lesní roh, kteří získali řadu ocenění na národních i mezinárodních soutěžích a kteří působí jako sólisté, komorní hráči a sólohornisté a členové skupin lesních rohů ve špičkových  orchestrech ( např. Mikuláš Koska ČF Praha,Zuzana Rzounková, Martin Sokol, Petr Zirhut, Eva Krajhanzlová – FOK Praha, Karel Hofmann, Martin Novák, Igor Michalík, Petr chomoucký – Filharmonie Brno, Jindřich Molinger, Pavel Chomoucký, Jana Vacková – Janáčkova filharmonie Ostrava, Tjicke Jurková, Milan Křeháček – Moravská filharmonie Olomouc, Barbora Jedelská, Jana Kucháriková -Symfonický orchestr Hradec Králové, Eliška Adamová – Státní opera Praha, Antonín Kolář – Národní divadlo – Brno atd.)V roce 2007 mu byl udělen nejvyšší akademický titul profesora. Od roku 1991 je spolupořadatelem mezinárodních interpretačních kurzů ve hře na lesní roh „ Hornclass“ . V současné době je také předsedou společnosti Hornforum – České hornové společnosti Jana Václava Sticha – Punta a předsedou Asociace mezinárodní interpretační soutěže žesťových nástrojů, která se koná každé dva roky v Brně. Jindřich Petráš je pravidelně zván do porot národních i mezinárodních soutěží jak ve hře na lesní roh, tak na soutěže komorních souborů. Natočil řadu CD s nahrávacími společnostmi: Supraphon, Panton, BVA, Naxos a  Pony Canyon.

  Jindřich Kolář - lesní roh

  Vystudoval konzervatoř v Plzni a AMU v Praze ve třídě profesora Zdeňka Tylšara a během studií získal několik ocenění na soutěžích v rámci Pražského jara a v Kraslicích. Před příchodem do České filharmonie byl sólohornistou orchestru Národního divadla. S Českou filharmonií spolupracuje již od roku 1985. Jako sólista vystupoval v Japonsku, USA i v Evropě.
  Vyučuje na konzervatoři v Plzni, kde je i kapelníkem dechovky 12°Plzeň. Se školní dechovkou získal v roce 2018 titul laureáta na rozhlasové soutěži Concerto Bohemia. Pravidelně též vyučuje na interpretačních kurzech a pořádá interpretační přehlídku Hornové dny.

  Natočil CD s Pražákovým kvartetem, na němž se ve světové premiéře objevily skladby pro lesní roh a smyčcový kvartet Jana Václava Sticha-Punta.

  Walter Hofbauer - trubka

  Trumpetista Walter Hofbauer se narodil v roce 1994 v Jihlavě. Hře na trubku se začal věnovat ve svých osmi letech. Po absolutoriu Pražské konzervatoře u Jiřího Jaroňka je od roku 2015 posluchačem Hudební fakulty Akademie múzických umění, kde aktuálně dokončuje magisterské studium. Exceloval na celé řadě tuzemských i mezinárodních soutěžích – Concertino Praga, Mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů v Brně, Soutěžní přehlídka konzervatoří a gymnázií ČR aj. Od roku 2014 je taktéž stálým členem Symfonického orchestru Českého rozhlasu a od sezóny 2017/2018 orchestru Opery Národního divadla. Vidět a slyšet ho můžete též v České filharmonii, kde nejdříve působil jako akademik, později jako host a od roku 2020 jako člen orchestru. Je trumpetistou žesťového souboru Prague Brasstet. Walter je šťastným otcem malého Waltíka a Laury.

  Přihlásit se na kurz

   Nadcházející události